Mistrzostwa Łodzi Klas Mundurowych w BnO

Drukuj

 

Edycja 2023

Impreza odbyła się w sobotę 30 września 2023 r. w Lesie Łagiewnickim.


WYNIKI


Mistrzostwa Łodzi Klas Mundurowych w Biegu na Orientację to zawody dedykowane uczniom placówek oświatowych z klasami mundurowymi mające na celu wyłonienie najlepszych biegaczy na orientację z terenu miasta. Dodatkowo, w ramach popularyzacji sportów obronnych, w sposób szczególny biegu na orientację, wśród uczniów klas niemundurowych (potencjalnych kandydatów do tychże klas), udział będą mogli wziąć zawodnicy ze wszystkich typów szkół.

Łączna liczba uczestników – minimum 100 osób.
Bieg odbędzie się w Lesie Łagiewnickim z bazą w Ośrodku Edukacji Ekologicznej ul. Wycieczkowej 107.
Impreza odbywa się w tym roku po raz szósty – 30 września 2023 r.
Mistrzostwa pozwalają uczestnikom podnieść sprawność fizyczną i umiejętności sportowo-obronne, które są bardzo istotne wśród młodzieży z klas mundurowych. Ponadto, dzięki możliwości udziału w zawodach przez uczniów innych klas (niemundurowych), spełniona jest potrzeba popularyzowania wśród społeczeństwa sportów obronnych i zagadnień związanych z obronnością kraju.
Podjęte działania stanowią uzupełnienie działalności klubu, który upowszechnia bieg na orientację jako formę aktywności fizycznej służącej podnoszeniu sprawności fizycznej i umiejętności związanych z praktycznymi działaniami obronnymi.

 

REGULAMIN I ZGŁOSZENIA (PDF)

 

Impreza dofinansowana ze środków:

Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Przez sport do wojska na zadanie Mistrzostwa Łodzi Klas Mundurowych w Biegu na Orientację. 

Urzędu Miasta Łodzi w ramach Funduszu Wkładów Własnych.  

 

 

           logoMON            wojsko-polskie             Logo Miasta odzi                      

     

                                        

Łyk historii

Od roku 1997 nasz klub jest organizatorem Turystycznego Marszu na Orientację „Orientuj się i licz”, który, aby umożliwić udział jak największej liczbie zainteresowanych, odbywa się na terenie Lasu Łagiewnickiego znajdującego się w granicach miasta. W ponad 30 rozegranych dotychczas imprezach wzięło udział już kilkanaście tysięcy uczniów szkół z województwa łódzkiego i z całej Polski. W jednym z pierwszych marszów uczestniczyło ponad 700 osób.  Ze względów organizacyjnych musieliśmy wprowadzić ograniczenia zgłoszeń, których ilość przekraczała niekiedy 1000. W ostatnich latach liczba startujących ustabilizowała się na poziomie 350 – 450 osób, dzięki czemu znacznie podniósł się poziom zmagań.

Zawody polegają na odnalezieniu w ciągu 70 minut jak największej ilości zaznaczonych na mapie punktów kontrolnych, potwierdzenie ich odnalezienia przy użyciu elektronicznego chipa (kiedyś karty startowej) oraz wykonaniu dodatkowych zadań topograficznych i matematycznych. Rywalizacja przebiega w patrolach, w czterech kategoriach wiekowych. Dzięki wsparciu z urzędów wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa, napoje i słodycze, a najlepsi puchary, medale i nagrody rzeczowe. Impreza bywa często relacjonowana przez lokalne telewizje i dzienniki. Wszyscy zaangażowani w organizację zawodów pracują na zasadzie wolontariatu.

 


EDYCJA 2022

WYNIKI

ZDJĘCIA

FILMEDYCJA 2021

WYNIKI       

WYNIKI RODZINNA

ZDJĘCIA: foto luboweTik Tok by Andrey Vodopyanov cz.1cz.2

 

EDYCJA 2020

WYNIKI

ZDJĘCIA: Maciej Bartos, Alicja Ewiak-Paszyńska, foto klubowe

Relacja TV TOYA


EDYCJA 2019 

WYNIKI

ZDJĘCIA: Maciej BartosLiliana Grzymkiewiczfoto klubowe        

Relacja TV TOYA


EDYCJA 2018

WYNIKI TDmTDsTJTS, KR

ZDJĘCIA: Piotr Młynarczyk i Maciej Bartosfoto klubowe        

Filmy Piotra Rzeńcy


EDYCJA 2017 

WYNIKI TDmTDsTJ, TS

RELACJA TV

ZDJĘCIA: Maciej BartosPiotr Młynarczykfoto klubowe 


EDYCJA 2016 

WYNIKI     

ZDJĘCIA

MAPA ZBIORÓWKA

 

EDYCJA 2015 

WYNIKI

ZDJĘCIA: Krzysztof LewandowskiAndrzej Deredos

FILM TV TOYA    FILMY PRZEMKA

MAPA ZBIORÓWKAEDYCJA 2014

WYNIKI    RELACJA TV TOYA       ZDJĘCIA        FILMY 

MAPA ZBIORÓWKA


EDYCJA 2013

WYNIKI 

MAPA TDm (szkoły podstawowe)
MAPA TDs (gimnazja)
MAPA TJ (szkoły ponadgimnazjalne)
MAPA TS (dorośli)

ZDJĘCIA (Krzysztof Lewandowski - Galeria Orientusia) 


EDYCJA 2012 Zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

Tuesday the 25th. Affiliate Marketing. administrator: poplawa tlen.pl
Copyright 2012

©